Taula Elevadora Extraplana. Millora l'ergonomia.

 • La plataforma extraplana s’utilitza per millorar les condicions de treball i seguretat, i permet que les persones treballin sempre a la mateixa alçada.
 • El reduït replegat, permet instal·lar-la directament a terra sense necessitat d’encastar-la.
 • Les taules extraplanes estan dissenyades per treballar amb la càrrega uniformement repartida.
 • Es construeix amb la part superior en forma d’E, d’U o en forma rectangular.
TAULES EXTRAPLANES CÀRREGA DE 1200 KG.

MSEI-12-09/12: Taula elevadora extraplana en forma rectangular. Construïda totalment en acer inoxidable, càrrega màxima: 1200 Kg. Elevació total: 900 mm, replegat: 90 mm, Mesures plataforma superior 1200 mm x 1400 mm.

MSEI-12-09/12: Taula elevadora extraplana en forma rectangular, construïda totalment en acer inoxidable, càrrega màxima: 1200 Kg, elevació total: 900 mm, replegat: 90 mm, mesures plataforma superior 1200 mm x 1400 mm.

MSEI-12-09/12 Forma U. Mesa elevadora extraplana en forma de U. construida totalmente en acero inoxidable, carga máxima: 1200 Kg., elevación total: 900 mm, replegado: 90 mm, medidas plataforma superior 1200 mm x 1400 mm.

MSEI-12-09/12 Forma U. Taula elevadora extraplana en forma de U. Construïda totalment en acer inoxidable, càrrega màxima: 1200 Kg, elevació total: 900 mm, replegat: 90 cm, mesures plataforma superior 1200 mm x 1400 mm.

MSEI-12-09/12 Forma E. Taula elevadora extraplana en forma de E. Construïda totalment en acer inoxidable, càrrega màxima: 1200 Kg. Elevació total: 900 mm, replegat: 90 mm, Mesures plataforma superior 1200 mm x 1400 mm.

MSEI-12-09/12 Forma E. Taula elevadora extraplana en forma de E. Construïda totalment en acer inoxidable, càrrega màxima: 1200 Kg., elevació total: 900 mm, replegat: 90 mm, mesures plataforma superior 1200 mm x 1400 mm.
Veure vídeo

MSE-12-09/12 Forma E. Taula elevadora extraplana en forma de E. Construïda totalment en acer pintat, càrrega màxima: 1200 Kg. Elevació total: 900 mm, replegat: 90 mm, Mesures plataforma superior 1200 mm x 1400 mm.

MSE-12-09/12 Forma E. Taula elevadora extraplana en forma de E. Construïda totalment en acer pintat, càrrega màxima: 1200 Kg, elevació total: 900 mm, replegat: 90 mm, Mesures plataforma superior 1200 mm x 1400 mm.

MSE-12-09/08 Forma rectangular. Taula elevadora extraplana en forma rectangular. Construïda totalment en acer pintat, càrrega màxima: 1200 Kg. Elevació total: 900 mm, replegat: 90 mm, Mesures plataforma superior 1200 mm x 800 mm.

MSE-12-09/08 Forma rectangular. Taula elevadora extraplana en forma rectangular. Construïda totalment en acer pintat, càrrega màxima: 1200 Kg. Elevació total: 900 mm, replegat: 90 mm, Mesures plataforma superior 800 mm x 1400 mm.
Veure més imatges i vídeo

MSEI-12-11,5/08 Forma rectangular. Taula elevadora extraplana en forma rectangular, construida totalment en acer inoxidable, càrrega màxima: 1200 Kg. Elevació total: 1150 mm, replegat: 90 mm. Mesures plataforma superior 1200 mm x 800 mm.

MSEI-12-11,5/08 Forma rectangular. Taula elevadora extraplana en forma rectangular, construida totalment en acer inoxidable, càrrega màxima: 1200 Kg. elevació total: 1150 mm, replegat: 90 mm. Mesures plataforma superior 800 mm x 1.700 mm.

MSE-12-11,5/12 Forma de U. Taula elevadora extraplana en forma de U. Construida en acer pintat, càrrega màxima: 1200 Kg. Elevació total: 1.150 mm, replegat: 100 mm. Mesures plataforma superior 1200 mm x 1700 mm

MSE-12-11,5/12 Forma de U. Taula elevadora extraplana en forma de U. Construida en acer pintat, càrrega màxima: 1200 Kg. Elevació total: 1.150 mm, replegat: 100 mm. Mesures plataforma superior 1200 mm x 1700 mm.
Veure vídeo

MSEI-12-11,5/12 Forma de U. Taula elevadora extraplana en forma de U. Construïda totalment en acer inoxidable, càrrega màxima: 1200 Kg. elevació total: 1.150 mm, replegat: 100 mm, Mesures plataforma superior 1200 mm x 1700 mm

MSEI-12-11,5/12 Forma de U. Taula elevadora extraplana en forma de U. Construïda totalment en acer inoxidable, càrrega màxima: 1200 Kg. elevació total: 1.150 mm, replegat: 100 mm, Mesures plataforma superior 1200 mm x 1700 mm

MSE-12-14/10. Taula elevadora extraplana construida en acer pintat. Càrrega màxima: 1200 Kg. elevació total: 1.400 mm, replegat: 110 mm, mesures plataforma superior 1000 mm x 2000 mm

MSE-12-14/10. Taula elevadora extraplana construida en acer pintat. Càrrega màxima: 1200 Kg. elevació total: 1.400 mm, replegat: 110 mm, mesures plataforma superior 1000 mm x 2000 mm.
Veure vídeo

TAULES EXTRAPLANES CÀRREGA DE 2000 KG.

MSEI-20-09/12 Forma de U. Taula elevadora extraplana en forma de U. Construïda totalment en acer inoxidable, càrrega màxima: 2.000 Kg. elevació total: 900 mm, replegat: 90 mm, mesures plataforma superior 1200 mm x 1400 mm.

MSEI-20-09/12 Forma de U. Taula elevadora extraplana en forma de U. Construïda totalment en acer inoxidable, càrrega màxima: 2.000 Kg. elevació total: 900 mm, replegat: 90 mm, mesures plataforma superior 1200 mm x 1400 mm.

MSEI-20-14/16. Taula elevadora extraplana. Construida totalment en acer inoxidable, càrrega màxima: 1.000 Kg. elevació total: 1.400 mm, replegat: 120 mm, mesures plataforma superior 1700 mm x 2000 mm.

MSEI-20-14/16. Taula elevadora extraplana. Construida totalment en acer inoxidable, càrrega màxima: 1.000 Kg. elevació total: 1.400 mm, replegat: 120 mm, mesures plataforma superior 1700 mm x 2000 mm.
Veure vídeo

DE 300 KG. A 500 KG.


MSE-03-06-06 taula elevadora extraplana. Construïda en acer pintat, càrrega màxima 300 Kg. Elevació 600 mm., replegat: 90 mm. Mesures plataforma superior 600 x 900 mm.

MSE-03-06-06. Taula elevadora extraplana. Construïda en acer pintat, càrrega màxima 300 Kg. Elevació 600 mm., replegat: 90 mm. Mesures plataforma superior 600 x 900 mm.
Veure vídeo

Detalls

Panell de control taula extraplana d’acer inoxidable. Incorpora el grup hidràulic, el quadre elèctric i els botons d’accionament.

Panell de control taula extraplana d’acer inoxidable. Incorpora el grup hidràulic, el quadre elèctric i els botons d’accionament.
Veure vídeo

Taules extraplanes replegades, forma de U, forma rectangular i forma de E.

Taules extraplanes replegades, forma de U, forma rectangular i forma de E.

Càrrega-descàrrega de plataformes extraplanes

Forma de E o de U: permeten col·locar o retirar el palet mitjançant el transpalet.

Forma de E o de U: permeten col·locar o retirar el palet mitjançant el transpalet.
Veure vídeo

Forma plana: Per tal de poder accedir-hi cal emprar-la en una fosa, o mitjançant una rampa d’accés.

Forma plana: Per tal de poder accedir-hi cal emprar-la en una fossa, o mitjançant una rampa d’accés.
Veure vídeos

Materials

Tots els models de plataformes extraplanes es fabriquen:

 • MS-TI: Taula elevadora extraplana construïda totalment en acer inoxidable.
 • MS-PI: Taula elevadora extraplana, la part superior de la qual ha estat construïda totalment en acer inoxidable; i les tisores i el xassís inferior, en acer pintat.
 • MS-AP: Taula elevadora extraplana construïda totalment en acer pintat.

 

Models taules extraplanes

Mides plataforma extraplana
MODELS TAULES EXTRAPLANES CÀRREGA 1200 KG.
Model
Plataforma
superior
Càrrega
màxima
(Kg) (*)
Elevac.
d
(mm)
Repleg.
c
(mm)
Amplària
a
(mm)
Llargària
b
(mm)
Motor
MSE-12-09/08
Rectangular 1200 900 90 800 1400 1 C.V.
MSE-12-09/10
Rectangular 1200 900 90 1000 1400 1 C.V.
MSE-12-09/12
Rectangular 1200 900 90 1200 1400 1 C.V.
MSE-12-09/12-U
Forma U 1200 900 90 1200 1400 1 C.V.
MSE-12-09/12-E
Forma E 1200 900 90 1200 1400 1 C.V.
MSE-12-09/14
Rectangular 1200 900 90 1400 1400 1 C.V.
MSE-12-11,5/08
Rectangular 1200 1150 100 800 1700 2 C.V.
MSE-12-11,5/10
Rectangular 1200 1150 100 1000 1700 2 C.V.
MSE-12-11,5/12
Rectangular 1200 1150 100 1200 1700 2 C.V.
MSE-12-11,5/12-U
Forma U 1200 1150 100 1200 1700 2 C.V.
MSE-12-11,5/12-E
Forma E 1200 1150 100 1200 1700 2 C.V.
MSE-12-11,5/14
Rectangular 1200 1150 100 1400 1700 2 C.V.
MSE-12-14/08
Rectangular 1200 1400 110 800 2000 2 C.V.
MSE-12-14/10
Rectangular 1200 1400 110 1000 2000 2 C.V.
MSE-12-14/12
Rectangular 1200 1400 110 1200 2000 2 C.V.
MSE-12-14/12-U
Forma U 1200 1400 110 1200 2000 2 C.V.
MSE-12-14/12-E
Forma E 1200 1400 110 1200 2000 2 C.V.
MSE-12-14/14
Rectangular 1200 1400 110 1400 2000 2 C.V.
MODELS TAULES EXTRAPLANES CÀRREGA 2000 KG.
Model
Plataforma
superior
Càrrega
màxima
(Kg) (*)
Elevac.
d
(mm)
Repleg.
c
(mm)
Amplària
a
(mm)
Llargària
b
(mm)
Motor
MSE-20-09/08
Rectangular 2000 900 100 800 1400 2 C.V.
MSE-20-09/10
Rectangular 2000 900 100 1000 1400 2 C.V.
MSE-20-09/12
Rectangular 2000 900 100 1200 1400 2 C.V.
MSE-20-09/12-U
Forma U 2000 900 100 1200 1400 2 C.V.
MSE-20-09/12-E
Forma E 2000 900 100 1200 1400 2 C.V.
MSE-20-09/14
Rectangular 2000 900 100 1400 1400 2 C.V.
MSE-20-11,5/08
Rectangular 2000 1150 110 800 1700 2 C.V.
MSE-20-11,5/10
Rectangular 2000 1150 110 1000 1700 2 C.V.
MSE-20-11,5/12
Rectangular 2000 1150 110 1200 1700 2 C.V.
MSE-20-11,5/12-U
Forma U 2000 1150 110 1200 1700 2 C.V.
MSE-20-11,5/12-E
Forma E 2000 1150 110 1200 1700 2 C.V.
MSE-20-11,5/14
Rectangular 2000 1150 110 1400 1700 2 C.V.
MSE-20-14/08
Rectangular 2000 1400 120 800 2000 2 C.V.
MSE-20-14/10
Rectangular 2000 1400 120 1000 2000 2 C.V.
MSE-20-14/12
Rectangular 2000 1400 120 1200 2000 2 C.V.
MSE-20-14/12-U
Forma U 2000 1400 120 1200 2000 2 C.V.
MSE-20-14/12-E
Forma E 2000 1400 120 1200 2000 2 C.V.
MSE-20-14/14
Rectangular 2000 1400 120 1400 2000 2 C.V.

(*) La càrrega ha d’estar uniformement repartida.
Aquesta taula és una guia amb els models més estàndards. Disposem d’altres models amb càrregues i mides diferents.

Característiques tècniques

 • La plataforma superior està construïda en xapa d’acer de gran rigidesa, amb estructura a la part inferior.
 • Les tisores estan construïdes en acer massís, amb la qual cosa s’obté una gran estabilitat i resistència.
 • Xassís inferior dissenyat per allotjar els mecanismes de la plataforma i ancorar els punts de rodolament de les tisores.
 • L’accionament de les plataformes és electrohidràulic, proveït de grup hidràulic, cilindres, quadre elèctric i conductes hidràulics.
 • Tots els punts de rodolament estan equipats amb casquets de tefló i bronze d’alt rendiment i autolubricants, cosa que proporciona una gran durada i evita qualsevol fricció o possible corrosió.
 • Quadre de comandaments IP 65 i proveït de botonera d’accionament.
 • Les plataformes disposen de: marc anticisalla, construït en acer inoxidable, que atura el descens de la plataforma en trobar qualsevol obstacle o impediment.
 • Els cilindres hidràulics estan equipats amb una vàlvula de seguretat a l’interior per evitar la caiguda en cas de trencament de qualsevol conducte hidràulic.
 • Quadre elèctric amb botonera d’aturada d’emergència. Bobines de les electrovàlvules amb maniobra a 24 V.
 • Dues barres de seguretat per a fixació durant el manteniment.

Accionament

Elements de seguretat

Funcionament de l’element de seguretat marc anticisalla.

Funcionament de les barres de seguretat.

Funcionament de la manxa de seguretat. Opcional.

Elements de seguretat opcionals

Adaptacions

 

Altres adaptacions

Algunes aplicacions

Vídeos

Back to Top

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información en nuestra Política de cookies.

We use our own and third party cookies to improve our services and to show you publicity related to your preferences by analysing your browsing habits. If you keep browsing, we consider that you accept their use. You can change the configuration or get more information by reading our Cookie Policy. ACEPTAR

Aviso de cookies