Taula Elevadora Doble/triple Tisora. Alta Elevació.

És la plataforma adequada per salvar grans desnivells en un espai reduït.
La plataforma hidràulica de doble o triple tisora facilita el treball en múltiples situacions: en processos de producció, en els quals es millora la manipulació vertical de càrregues tant manualment com automàticament, en desnivells de planta.

TAULES DOBLE TISORA CÀRREGA DE 1000 A 2000 KG.

MSS-AP-10-10/04: Taula elevadora doble tisora, en acer pintat, càrrega màxima 1.000 Kg., elevació 930 mm.

MSS-AP-10-10/04: Taula elevadora doble tisora, en acer pintat, càrrega màxima 1.000 Kg., elevació 930 mm.
Veure vídeo

MSSTI-10-10/04: Taula elevadora doble tisora, en acer inoxidable, càrrega màxima 1.000 Kg., elevació 930 mm.

MSSTI-10-10/04: Taula elevadora doble tisora, en acer inoxidable, càrrega màxima 1.000 Kg., elevació 930 mm.

MSS AP-20-12/11: Taula elevadora de doble tisora, en acer pintat. Càrrega màxima de 2.000 Kg. Elevació 1.250 mm, mides plataforma superior 1.100 x 1.600 mm. Inclou llengüeta posterior de seguretat per evitar la caiguda de la càrrega.

MSS AP-20-12/11: Taula elevadora de doble tisora, en acer pintat. Càrrega màxima de 2.000 Kg. Elevació 1.250 mm, mides plataforma superior 1.100 x 1.600 mm. Inclou llengüeta posterior de seguretat per evitar la caiguda de la càrrega.
Veure vídeo

MSSTI 20-12,5-08: Taula elevadora doble tisora, en acer inoxidable, càrrega màxima 2.000 Kg., elevació 1.250 mm.

MSSTI 20-12,5-08: Taula elevadora doble tisora, en acer inoxidable, càrrega màxima 2.000 Kg., elevació 1.250 mm.

MSSAP-20-15/13: Taula elevadora doble tisora, en acer pintat. Càrrega màxima de 2.000 Kg. Elevació 1.300 mm, mides plataforma superior 1.000 x 1.200 mm.

MSSAP-20-15/13: Taula elevadora doble tisora, en acer pintat. Càrrega màxima de 2.000 Kg. Elevació 1.300 mm, mides plataforma superior 1.000 x 1.200 mm.
Veure vídeo

MSSPII-20-13/10: Taula elevadora doble tisora, en acer pintat i part superior massissa d’acer inoxidable. Càrrega màxima 2.000 Kg., elevació 1.300 mm.

MSSPII-20-13/10: Taula elevadora doble tisora, en acer pintat i part superior massissa d’acer inoxidable. Càrrega màxima 2.000 Kg., elevació 1.300 mm.
Més imatges.
.

MSSAP-20-20/11: Taula elevadora doble tisora, en acer pintat. Càrrega màxima 2.000 Kg., elevació 2.000 mm. Part superior llisa i grup hidràulic integrat.

MSSAP-20-20/11: Taula elevadora doble tisora, en acer pintat. Càrrega màxima 2.000 Kg., elevació 2.000 mm. Part superior llisa i grup hidràulic integrat.

MSSTI-20-20/17: Taula elevadora doble tisora. Càrrega màxima 2.000 Kg., elevació 2.000 mm. Part superior amb plat giratori manual.

MSSTI-20-20/17: Taula elevadora doble tisora. Càrrega màxima 2.000 Kg., elevació 2.000 mm. Part superior amb plat giratori manual.
Més imatges.
.

MSS-TI-20-38/14: Taula elevadora doble tisora en acer inoxidable. Mides plataforma superior: 1.400 x 2.800mm, càrrega màxima: 2.000kg.

MSS-TI-20-38/14: Taula elevadora doble tisora en acer inoxidable. Mides plataforma superior: 1.400 x 2.800mm, càrrega màxima: 2.000kg.
Veure més imatges i vídeo.
....

TAULES DOBLE TISORA CÀRREGA DE 3000 A 6000 KG.

MSSAP-30-14/08: Taula elevadora doble tisora, en acer pintat. Càrrega màxima 3.000 Kg, elevació 1.400 mm. Part superior llisa.

MSSAP-30-14/08: Taula elevadora doble tisora, en acer pintat. Càrrega màxima 3.000 Kg, elevació 1.400 mm. Part superior llisa.

MSSAP-30-14/10: Taula elevadora doble tisora, en acer pintat. Càrrega màxima 3.000 Kg, elevació 1.400 mm. Part superior amb desplaçament transversal.

MSSAP-30-14/10: Taula elevadora doble tisora, en acer pintat. Càrrega màxima 3.000 Kg, elevació 1.400 mm. Part superior amb desplaçament transversal.

MSSAP-40-20/16: Taula elevadora doble tisora, en acer pintat, càrrega màxima 4.000 Kg., elevació 1.900 mm, plataforma superior rodona.

MSSAP-40-20/16: Taula elevadora doble tisora, en acer pintat, càrrega màxima 4.000 Kg., elevació 1.900 mm, plataforma superior circular.
Veure vídeo

DOBLE TISORA: 7000 KG.
MSS-TG-70-27/20: Taula elevadora doble tisora en acer galvanitzat. Mides plataforma superior: 2.000 x 3.000mm, càrrega màxima: 7.000kg, elevació: 2.700mm.

MSS-TG-70-27/20: Taula elevadora doble tisora en acer galvanitzat. Mides plataforma superior: 2.000 x 3.000mm, càrrega màxima: 7.000kg, elevació: 2.700mm.
Veure vídeo

TRIPLE TISORA: 2000 KG.
MSSSTI-20-23/08: Taula elevadora triple tisora, totalment en acer inoxidable. Càrrega màxima 2.000 Kg, elevació 2.300 mm. Amb el grup hidràulic separat.

MSSSTI-20-23/08: Taula elevadora triple tisora, totalment en acer inoxidable. Càrrega màxima 2.000 Kg, elevació 2.300 mm. Amb el grup hidràulic separat.

Materials

 • MS-TI: Taula elevadora construïda totalment en acer inoxidable.
 • MS-GII: Taula elevadora la part superior de la qual ha estat construïda totalment en acer inoxidable, així com també els davantals; i les tisores y la part inferior en acer galvanitzat en calent.
 • MS-GFI: Taula elevadora la part superior de la qual ha estat construïda totalment en acer galvanitzat per immersió i amb un forro d’acer inoxidable, els davantals estan construïts en acer inoxidable; les tisores i el xassís inferior està construït en acer galvanitzat en calent.
 • MS-TG: Taula elevadora construïda totalment en acer galvanitzat en calent.
 • MS-PG: Taula elevadora la part superior de la qual ha estat construïda en acer galvanitzat en calent, així com també els davantals; la part inferior, en acer pintat.
 • MS-AP: Taula elevadora construïda totalment en acer pintat

Taules elevadores doble o triple tisora

Aquesta taula és una guia amb els models més estàndards. Disposem d’altres models amb càrregues i mides diferents.

Mides plataforma simple tisora
MODELS TAULES ELEVADORES DOBLE TISORA
Model Càrrega
màxima
(Kg)
Elevac.
d-c
(mm)
Repleg.
c
(mm)
Amplària
b
(mm)
Llargària
a
(mm)
Motor
MSS 10-13/08 1.000 1.300 500 800 1.200 1,5 C.V.
MSS 10-13/10 1.000 1.300 500 1.000 1.200 1,5 C.V.
MSS 10-13/12 1.000 1.300 500 1.200 1.200 1,5 C.V.
MSS 10-15/10 1.000 1.500 500 1.000 1.500 1,5 C.V.
MSS 10-15/12 1.000 1.500 500 1.200 1.500 1,5 C.V.
MSS 10-15/15 1.000 1.500 500 1.500 1.500 1,5 C.V.
MSS 10-20/15 1.000 2.000 530 1.500 1.700 1,5 C.V.
MSS 10-20/18 1.000 2.000 530 1.800 1.700 1,5 C.V.
MSS 20-13/08 2.000 1.300 530 800 1.200 3 C.V.
MSS 20 13/10 2.000 1.300 530 1.000 1.200 3 C.V.
MSS 20 13/12 2.000 1.300 530 1.200 1.200 3 C.V.
MSS 20-15/12 2.000 1.500 530 1.200 1.500 3 C.V.
MSS 20-15/15 2.000 1.500 530 1.500 1.500 3 C.V.
MSS 20-20/15 2.000 2.000 530 1.500 1.700 3 C.V.
MSS 20-20/18 2.000 2.000 530 1.800 1.700 3 C.V.
MSS 30-14/08 3.000 1.400 550 800 1.350 3 C.V.
MSS 30-14/10 3.000 1.400 550 1.000 1.350 3 C.V.
MSS 30-15/12 3.000 1.500 550 1.200 1.500 3 C.V.
MSS 30-15/15 3.000 1.500 550 1.500 1.500 3 C.V.
MSS 30-20/15 3.000 2.000 600 1.500 1.700 3 C.V.
MSS 30-20/18 3.000 2.000 600 1.800 1.700 3 C.V.
MSS 50-20/15 5.000 2.000 850 1.500 1.800 5,5 C.V.
MSS 50-20/18 5.000 2.000 850 1.800 1.800 5,5 C.V.
MSS 50-20/20 5.000 2.000 850 2.000 1.800 5,5 C.V.
MODELS TAULES ELEVADORES TRIPLE TISORA
Model Càrrega
màxima
(Kg)
Elevac.
d-c
(mm)
Repleg.
c
(mm)
Amplària
b
(mm)
Llargària
a
(mm)
Motor
MSSS-10-23/08 1.000 2.300 630 800 1.200 2 C.V.
MSSS-20-23/08 2.000 2.300 630 800 1.200 3 C.V.
MSSS-30-23/08 3.000 2.300 630 800 1.200 3 C.V.

 

Característiques tècniques

 • La plataforma superior està construïda en xapa d’acer de gran rigidesa, amb estructura a la part inferior.
 • Les tisores estan construïdes en acer massís, amb la qual cosa s’obté una gran estabilitat i resistència.
 • Xassís inferior dissenyat per allotjar els mecanismes de la plataforma i ancorar els punts de rodolament de les tisores.
 • L’accionament de les plataformes és electrohidràulic, proveït de grup hidràulic, cilindres, quadre elèctric i conductes hidràulics.
 • Tots els punts de rodolament estan equipats amb casquets de tefló i bronze d’alt rendiment i autolubricants, cosa que proporciona una gran durada i evita qualsevol fricció o possible corrosió.
 • Quadre de comandaments IP 65 i proveït de botonera d’accionament.
 • Les plataformes disposen de: marc anticisalla, construït en acer inoxidable, que atura el descens de la plataforma en trobar qualsevol obstacle o impediment.
 • Els cilindres hidràulics estan equipats amb una vàlvula de seguretat a l’interior per evitar la caiguda en cas de trencament de qualsevol conducte hidràulic.
 • Quadre elèctric amb botonera d’aturada d’emergència. Bobines de les electrovàlvules amb maniobra a 24 V.
 • Dues barres de seguretat per a fixació durant el manteniment.

Accionament

Elements de seguretat

Elements de seguretat opcionals

Opcions i adaptacions

Algunes aplicacions

Gràcies a la nostra experiència i flexibilitat, podem dissenyar i fabricar la plataforma superior adaptant-la a les exigències del vostre procés productiu.

Back to Top

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información en nuestra Política de cookies.

We use our own and third party cookies to improve our services and to show you publicity related to your preferences by analysing your browsing habits. If you keep browsing, we consider that you accept their use. You can change the configuration or get more information by reading our Cookie Policy. ACEPTAR

Aviso de cookies